زندگی‌نامه علی زرافشان

آخرین اخبار بایگانی

معاون وزیر: باید بین فضای آموزشی و فناوری آموزشی آشتی ایجاد کنیم

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش: تکنولوژی فقط پروژه ها و ابزارهای پیچیده و عظیم نیست بلکه همین پروژه های دست‌ورزی که امروز در مدارس اجرا می شوند تولید تکنولوژی به شمار می آید. ما در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم، نیروهایمان را با فناوری آموزش نمی دهیم. الزاما تکنولوژی چیزهایی نیست که از بیرون می خریم، بلکه می تواند داخل کلاس درس و با همکاری معلم و دانش آموز ایجاد شود. ما باید بین فضای آموزشی و فناوری آموزشی آشتی ایجاد کنیم. در این صورت است که معلمان ما در آوردن فناوری به فضای کلاس ها رغبت بیشتری از خود نشان می دهند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: