زندگی‌نامه علی زرافشان

آخرین اخبار بایگانی

اجرای طرح تعالی مدیریت در ۱۱ درصد مدارس کشور

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش: برنامه ای برای بازنگری در طرح تعالی مدیریت مدارس نداریم. در حال حاضر ۱۱ درصد مدارس کشور طرح تعالی مدیریت را اجرا می‌کنند که قرار بود امسال این آمار به ۱۴ درصد در مدارس متوسطه برسد. مدرسه داری بر اساس استانداردها و راهبردهای کیفیت بخشی در طرح تعالی مدیریت مدارس دنبال می‌شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: