زندگی‌نامه علی اشرف منصوری

آخرین اخبار بایگانی

علی اشرف منصوری در حکمی از سوی حجتی، به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی منصوب شد

علی اشرف منصوری در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: