زندگی‌نامه علی ابراهیمی

آخرین اخبار بایگانی

اجرای طرح نکاشت آسیب‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد

ابراهیمی با بیان اینکه اجرای طرح نکاشت ( جایگزین معیشت) آسیب‌های فراوانی دارد گفت: اینکه بعضی مسئولان، کشاورزی را تنها عامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه می‌دانند به اعتقاد بنده اظهار نظر خام است و آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد چراکه، کشاورزی در آن منطقه تنها ابزار معیشت هزاران بهره‌بردار خرد روستایی است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: