زندگی‌نامه علی ابراهیمی

آخرین اخبار بایگانی

واردات محصولات تراریخته، بازی با جان مردم است

ابراهیمی: در شرایط کنونی دستگاه های اجرایی درباره مفید یا مضر بودن محصولات تراریخته در یک بلاتکلیفی قرار دارند. واقعیت آن است که هنوز نسبت به اینکه آیا به واقع محصولات تراریخته مضر است یا خیر اظهارنظر دقیقی صورت نگرفته است و شبهات زیادی در این زمینه وجود دارد. ابتدا باید به طور دقیق ترسیمی از مصرف یا عدم مصرف محصولات تراریخته صورت گیرد و سپس با واردات تجهیزات محصولات تراریخته مخالفت شود. واردات محصولات تراریخته، بازی با جان مردم است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: