زندگی‌نامه علیرضا پرستار

آخرین اخبار بایگانی

۶۰ درصد منابع آبیاری کشاورزی از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود

مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ۱۰ ساله اخیر نزدیک ۵۰ درصد کاهش رواناب‌ها رادر کشور داشته‌ایم و بیشترین فشار بر منابع آب‌های زیرزمینی وارد شده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: