زندگی‌نامه علیرضا پرستار

آخرین اخبار بایگانی

معرفی پروژه های خاک کشاورزی در برنامه ششم توسعه

مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: پروژه های برنامه خاک کشاورزی در قالب برنامه ششم توسعه و طرح جامع ۱۰ ساله معرفی شدند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: