زندگی‌نامه عزت الله یوسفیان ملا

آخرین اخبار بایگانی

عوامل مهم تعطیلی کارخانه‌ها از نگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان

طی سالهای اخیر هرروز اخباری از تعطیلی کارخانه های تولیدی و صنعتی کشور در رسانه ها منتشر می شود، که این امر حاکی از آن است که رکودحاکم براقتصاد کشور بدجوری درخواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آن دیده نمی شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: