زندگی‌نامه عبدالرضا مصری

آخرین اخبار بایگانی

حتی یک بند از اقتصاد مقاومتی اجرا نشده است

مصری: علت بیکاری در جامعه مشخص است.چون تولید کننده ظلوم ترین فرد در کشور است و اگر مسئله تولید حل نشود شغلی ایجاد نخواهد شد./دولت از صدبند اقتصاد مقاومتی یک بند هم اجرا نکرده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: