زندگی‌نامه عباس پاپی‌زاده

آخرین اخبار بایگانی

طرح تشکیل «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» کلید خورد

پاپی‌زاده نماینده دزفول با بیان اینکه در موضوع حفظ منابع آبی کشور دیگر در شرایط آزمون و خطا نیستیم تصریح کرد: ما به اتفاق سایر نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدیم تا پیشنهاد طرح تشکیل دو وزارتخانه «آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «انرژی» را با محوریت فرار از بحران‌ها و چالش‌های زیست محیطی، مورد پیگیری قرار دهیم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: