زندگی‌نامه صمد حاج جباری

آخرین اخبار بایگانی

گسترش دایره تحصیل دانشجویان خارجی در سال ۹۶

مدیر کل دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دایره تحصیل دانشجویان خارجی در کشور در سال جدید گسترش می‌یابد، گفت: تا پایان سال ۹۶ قرار است تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها به ۲۵ هزار نفر برسد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: