زندگی‌نامه صادق صادق پور

آخرین اخبار بایگانی

تصویب آیین نامه‌های جدید برای کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان

صادق پور، مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش: باید الگوی تفکیکی حاکم بر نظام فعلی علم و فناوری به سرعت در جهت الگوی تلفیقی تحول یابد که این مهم باید از آموزش ابتدایی آغاز و در تمام دوره های آموزشی ادامه یابد. تصویب آیین نامه جدید آموزشی در دوره ابتدایی در جهت توانمند سازی نیروی انسانی و کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: