زندگی‌نامه صادق آملی لاریجانی

آخرین اخبار بایگانی

هر ٣ قوه به‌دنبال حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی هستند

آملی لاریجانی: متأسفانه بر اثر برخی سوءنظارت‌ها گرفتاری‌هایی از جانب مؤسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هم‌وطنان به وجود آمده است. درحال‌حاضر ما نباید صرفا به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: