زندگی‌نامه شکور پورحسین

آخرین اخبار بایگانی

آزمایش ایدز پیش از ازدواج باید اجباری شود

پورحسین: آزمایش ایدز پیش از ازدواج باید اجباری شود. متاسفانه آمار دقیقی از مبتلایان به این بیماری وجود نداشته و آمار واقعی کتمان می شود. آزمایش سفلیس به صورت اجباری پیش بینی شده اما آزمایش اچ. آی. وی، کاملا اختیاری بوده و اجباری و ضروری نیست بنابراین نیاز است آزمایش ایدز نیز اجباری شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: