زندگی‌نامه شهیندخت مولاوردی

آخرین اخبار بایگانی

مولاوردی: قوانین حقوقی برای افزایش جمعیت پیر در ایران آماده نیست

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: جمعیت پیر ایران رو به افزایش است؛ این در حالی است که قوانین حقوقی هنوز برای این افزایش جمعیت و مسائل حقوقی حول این موضوع آماده نیست.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: