زندگی‌نامه سید مهدی مقدسی

آخرین اخبار بایگانی

نماینده مجلس: باید کارهای پژوهشی و تحقیقاتی نهایتاً برای کشور منجر به تولید ثروت شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: حمایت وزارت خانه های اقتصادی و تولیدی از دانشگاه ها باید به شکلی باشد که وزارتخانه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی سفارش کار و قرارداد روشنی را با دانشگاه ها منعقد کنند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: