زندگی‌نامه سید مصطفی آذرکیش

آخرین اخبار بایگانی

هنرستان‌های کاردانش با نقدینگی بیش از ۵۳ میلیارد بودجه سنواتی تجهیز می‌شوند

آذرکیش: امسال ۵۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان بودجه سنواتی برای تجهیز هنرستان‌ها مدنظر داریم این اعتبار به خزانه تخصیص داده شده است و منتظر نقدینگی این اعتبار هستیم. یکی از روش‌های تجهیز هنرستان‌ها استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی خارج از آموزش و پرورش است که امسال بخشی از کمبود اعتبارات ما از این قسمت تامین می‌شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: