زندگی‌نامه سید راضی نوری

آخرین اخبار بایگانی

در صورت تهدید کشاورزی ایران به وسیله UPOV با آن مخالفت می‌کنیم

نوری پیرامون لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی( UPOV) گفت: بایستی با دقت بیشتر این مسئله را مدنظر قرار دهیم و ببینیم که چطور می توانیم آن را مدیریت کنیم. اگر پیوستن به این کنوانسیون تهدیدی برای کشاورزی ایران باشد قطعاً با آن مخالف خواهیم کرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: