زندگی‌نامه سید حسن حسینی شاهرودی

آخرین اخبار بایگانی

آمار دقیقی قاچاق از مناطق آزاد وجود ندارد

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی، نظارت نداشته تا آمار دقیقی ارائه شود، در واقع اغلب آمارها از دبیرخانه مناطق آزاد ارائه می‌شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: