زندگی‌نامه رضا اسدی فرد

آخرین اخبار بایگانی

در دنیا ۸۰ تا ۸۵ درصد کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری به بازار نمی‌رسند

مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه در دنیا ۸۰ تا ۸۵ درصد کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری به بازار نمی‌رسند، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای جلوگیری از سقوط در دره مرگ فناوری باید با دارایی‌های مکمل و زیرساخت‌های آن آشنا باشند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: