زندگی‌نامه رضا اسدی فرد

آخرین اخبار بایگانی

مدیر شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی از بهره‌مندی ۵ هزار و پانصد نفر از طرح تخفیف‌دار شبکه آزمایشگاهی خبر داد

مدیر شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بهره مندی ۵ هزار و پانصد نفر از طرح تخفیف دار شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: