زندگی‌نامه دکتر علی وقف چی

آخرین اخبار بایگانی

توسعه اقتصاد روستایی، رابطه تنگاتنگی با پیشرفت صنعت مولد کشاورزی دارد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تکرار خودکفایی گندم در گرو تعیین نرخ خرید منصفانه ازکشاورز است، گفت: بهای خریدگندم پایین تر از نرخ تورم اعلامی توسط دولت است .


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: