زندگی‌نامه داریوش ورناصری

آخرین اخبار بایگانی

خیرین بخش عمده‌ای از فضاهای آموزشی را با کمک دولت ساختند

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران گفت: در سالهای اخیر خیرین و واقفین به کمک آمدند و بخش عمده‌ای از فضاهای آموزشی که نیاز اولویت دار دانش‌آموزان است را با کمک دولت ساختند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: