زندگی‌نامه حیدر علی عابدی

آخرین اخبار بایگانی

نگرانی بابت تأمین تجهیزات پزشکی نداریم

عابدی گفت: سال گذشته مشکلی در مورد کمبود تجهیزات پزشکی وجود داشت اما خوشبختانه نتایج نشان می‌دهد که تجهیزات تامین شده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: