زندگی‌نامه حشمت‌ الله فلاحت‌ پیشه

آخرین اخبار بایگانی

اجرای قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب شورای عالی امنیت ملی ندارد

فلاحت پیشه گفت: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد زیرا طبق توافقات اجازه کلی به دولت داده شده و می تواند آنها را امضا کنند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: