زندگی‌نامه حسین صفایی

آخرین اخبار بایگانی

تعاونی‌های سهامی زراعی در کشور افزایش می‌یابد‌

صفایی: تعاونی‌های سهامی زراعی در کشور افزایش می‌یابد‌. مهم‌ترین فعالیت این تعاونی‌ها تامین و تخصصی آب به کشاورزان است که سبب متعادل‌سازی مصرف آب در بین کشاورزان می‌شود. یکی از ساختارهایی که در مدیریت کشاورزی پیگیری می‌شود تشکیل تعاونی است که کشاورزان خرد با تشکیل این تعاونی‌ها متشکل می‌شوند و تعاونی‌های سهامی ایجاد می‌کنند تا توان کشاورزی را در کشور بالا ببرند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: