زندگی‌نامه حسین شجاعی

آخرین اخبار بایگانی

تحصیل قریب ۱۴۰هزار دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان کشور

شجاعی، رئیس مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش: قریب به ۱۴۰ هزار دانش آموز دختر و پسر در دوره های اول و دوم متوسطه در ۶۷۰ مدرسه استعدادهای درخشان تحصیل میکنند. در حال حاضر ۱٫۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول و ۲٫۳ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم در مدارس استعداد های درخشان کشور مشغول تحصیل می باشند. شناسایی وهدایت استعداد های درخشان، توانمند سازی آنان در جامعه از مهم ترین اهداف مدارس سمپاد است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: