زندگی‌نامه حسن سبحانی نیا

آخرین اخبار بایگانی

زمانی که ما می توانیم مسائل را ‌‌منطقی حل کنیم، نباید کار را به استیضاح بکشانیم

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: استدلال های استیضاح کننده ها را‌ نمی‌دانم. گاه‌ ممکن است مسائل منطقه ای مطرح باشد‌ و گاهی مسائل کلی ‌و بعید هم نیست ‌برخی‌ نمایندگان هم به فکر رأی خود باشند و بخواهند ‌از این طریق در منطقه با نشان دادن اینکه به فکر معلمان هستند، سبد رأی خود را پر کنند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: