زندگی‌نامه حسن اسکندریان

آخرین اخبار بایگانی

دوره متوسطه اول، پرچالش ترین دوره در بحث اقامه نماز است

رییس اقامه نماز وزارت آموزش وپرورش اظهار داشت: اگر مدیران بتوانند با ابتکارات خود حضور دانش اموزان را در نماز جماعت پررنگتر کنند،پیوندی ناگسستنی بین مدرسه و مسجد ایجاد می شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: