زندگی‌نامه حبیب الله دهمرده

آخرین اخبار بایگانی

دولت در احیا بافت فرسوده الگوسازی کند

نکته مهم این است که مسئولین اگر قولی می‌دهند، در اجرا و عمل هم جدی باشند. چندین سال است بافت‌های فرسوده داریم مطلب می‌خوانیم ولی هنوز اقدامی ندیدیم، دولت باید چند بافت فرسوده در نقاط مختلف ایران را بازسازی کند تا مردم ببینند و باور کنند، در این صورت است که الگوسازی می‌شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: