زندگی‌نامه بهزاد قره یاضی

آخرین اخبار بایگانی

با تکلیف قانونی برای تامین بودجه پژوهشی فاصله داریم

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه گفت: با تکلیف قانونی مبنی بر تأمین سهم ۳ و ۴ درصدی تحقیقات از تولید ناخالص داخلی فاصله جدی داریم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: