زندگی‌نامه بشیر خالقی

آخرین اخبار بایگانی

20درصد جمعیت جوان کشور جویای کار هستند

نماینده مردم شهرستان های خلخال وکوثر در مجلس گفت: در حال حاضر 20 درصد جمعیت جوان و توانمند کشور بیکار و در جستجوی شغل هستند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: