زندگی‌نامه ایرج فاضل

آخرین اخبار بایگانی

با کوچکترین رفتار غیرقانونی در نظام پزشکی به شدت برخورد می شود

فاضل: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوچک ‌ترین رفتار غیرقانونی در این سازمان به شدت برخورد خواهد شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: