زندگی‌نامه اسدالله قره خانی

آخرین اخبار بایگانی

بازیافت گازهای مشعل آثار مثبت اقتصادی و زیست محیطی در پی دارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که از اقدام‌های مناسب وزارت نفت و دولت در زمینه بازیافت گازهای مشعل حمایت خواهیم کرد، گفت: بازیافت گازهای مشعل دارای آثار مثبت اقتصادی و زیست محیطی است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: