زندگی‌نامه ابوالفضل روغنی

آخرین اخبار بایگانی

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران:راه حل خروج از رکود تحریک تقاضا است

در حالی پایان عمر دولت یازدهم نزدیک است که همچنان صنعت از رکودی عمیق رنج می برد و سیاست های اجرا شده در این مدت، نتوانسته دردی را از تولید و صنعت کشور دوا کند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: