زندگی‌نامه ابوالفضل روغنی

آخرین اخبار بایگانی

توزیع‌کنندگان برای سود بالاتر درصدهای نامتعارف قیمت را افزایش می‌دهند

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به این که شفاف سازی به نظام قیمت گذاری بستگی دارد، گفت: نظارت ها با حذف برچسب قیمت ها ادامه می یابد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: