چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  سید ابراهیم رئیسی
  محمود واعظی
  سید علی ادیانی
  بیژن نامدار زنگنه
  علی وقف‌ چی
  بهروز نعمتی
  حسن روحانی
  محمد رضا نجفی منش
  حمید رضا صالحی