چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  محمد رضا نعمت زاده

  تاکنون بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ مورد دچار تغییر ساختاری شده‌اند که در ۶ مورد وظایف بخش‌های تجارت و تولید باهم ادغام یا از هم تفکیک شده‌اند. چندی قبل بار دیگر طرح انتزاع وظایف بخش تجارت از وزارت صمت در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. اتفاقی که به مهمترین مسئله این روزهای وزارتخانه و آقای وزیر تبدیل شده است.

  فرشاد مقیمی
  نصرت الله ضرغام
  محمد روشن
  محمد حسن پیوندی
  سید عبدالوهاب سهل آبادی
  علیرضا محجوب
  بهزاد سلطانی
  شهیندخت مولاوردی
  بیژن حاج محمدرضا
  عباس کاظمی
  امیر حسین زمانی نیا
  مسعود شفیعی