چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  محمد لاهوتی
  محسن بهرامی
  داوود کشاورزیان
  حامد مظاهریان
  جواد حق شناس
  ابوالقاسم رحیمی انارکی
  مجتبی خسروتاج
  حسینعلی شهریاری
  محسن بهرامی ارض اقدس
  سید احمد مقدسی
  بهروز نعمتی
  علی اکبریان