چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  محمدرضا اسماعیلی
  کامبیز عباسی
  یدالله صادقی
  علی چگینی
  فرهاد بیضایی
  محمد مهدی طهرانچی
  قاسم جعفری
  میر حمایت میرزاده
  فریدون واسعی
  ابراهیم سحرخیز