چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  ایرج حریرچی

  دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت پنجم شهریور سال ۱۳۹۴ ایرج حریرچی قائم مقام خود را به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت معرفی کرد.

  جلال محمود زاده
  حسن روحانی
  موسی الرضا ثروتی
  محمدعلی طهماسبی
  یزدان سیف
  علیرضا سلیمی
  سید مهدی مقدسی
  اکبر ترکی
  فرهاد بیضایی