چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  محمد دامادی
  مجید کیان‌ پور
  محمد رضا رضایی کوچی
  حسام عقبایی
  محمد رضا شاملو
  احمد همتی
  منوچهر جمالی
  منوچهر جمالی سوسفی
  محمد هادی ایازی
  ارسلان فتحی پور