۱۷ اسف ۱۳۹۴
وزیر نیرو:

ایران آمادگی دارد نیازهای نیروگاهی اوکراین را تامین کند

وزیر نیرو در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر انرژی و معادن ذغال سنگ جمهوری اوکراین، بازتوانی نیروگاه‌ها و ارتقای ولتاژ پرفشار شبکه برق را زمینه‌های ارتقای همکاری با این کشور دانست.