۱۱ آذر ۱۳۹۴
مدیرپیشین دفتر توتال در تهران:

اکنون باید خود را با ایرانیها هماهنگ کنیم

نماینده پیمانکاران فرانسوی اعلام کرد که کنفرانس تهران می تواند یک لحظه تاریخساز برای صنعت نفت ایران باشد.