۸ آذر ۱۳۹۴

تاکتیک جدید ایران برای صادرات نفت

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: ایران به منظور افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکشها از همه تاکتیکهای عملیاتی در پسا تحریم استفاده می کند.

۷ آذر ۱۳۹۴
نسبت به مدت مشابه پارسال انجام شد

افزایش ١٩ درصدی صادرات میعانات گازی پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از افزایش ١٩ درصدی بارگیری و صادرات میعانات گازی تولیدی از فازهای پارس جنوبی در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

۲۷ مهر ۱۳۹۳

تاثیر کاهش قیمت نفت روی ایران بیشتر از تحریم‌ها است

کارشناسان صنعت انرژی می‌گویند برنامه ایران برای افزایش درآمد نفتی از طریق ساخت فناوریهای جدید میادین نفتی ممکن است به دلیل سقوط آزاد قیمت نفت خام از بین برود.