۱۶ اسف ۱۳۹۴

۹۴ سال کسادی خصوصی سازی/ فراهم شدن بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌ سازی با اشاره به فراهم شدن بستر نرم‌افزاری آزادسازی سهام عدالت گفت: به‌دلیل وضعیت نامناسب بورس از یک سو و نیز مقاومتهایی که در برابر واگذاریهای دولت انجام می‌گرفت، سال ۹۴ سال پررونقی برای خصوصی‌ سازی نبود.

۵ آبا ۱۳۹۳
رئیس کل سازمان خصوصی سازی وعده داد

شرایط خریدوفروش سهام عدالت اعلام شد/آزادسازی سهام تا پایان سال ۹۴

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس قانون اقساط سهام عدالت از محل سود آن تسویه می شود و اگر تا پایان سال ۹۴ این اقساط پرداخت نشود، باید باقیمانده را مردم پرداخت کنند یا اینکه بخشی از سهام عدالت که پول آن پرداخت شده آزادسازی شود

۱۴ مهر ۱۳۹۳
رئیس کل سازمان خصوصی سازی:

دوران طلایی واگذاری‌ها در یک سال گذشته رقم خورد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بیش از ۶۰ درصد انرژی این سازمان در سال گذشته صرف حل و فصل مشکلات مربوط به مصوبات دولت قبلی بابت رد دیون دولت شد.