۱۸ خرد ۱۳۹۵

آغاز بررسی لایحه برنامه ششم پس از تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس

نایب رئیس مجلس از بررسی اولویت دار لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس خبر داد و گفت:دولت باید دوباره نسبت به ارایه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس دهم اقدام کند.