۱۹ آذر ۱۳۹۴

کاهش حدود ۴۰ درصدی آمار بیسوادی والدین با راستی آزمایی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی از کاهش حدود ۴۰ درصدی آمار بیسوادی والدین دانش آموزان با انجام راستی آزمایی خبر داد .

۱۰ شهر ۱۳۹۴
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی نهضت سوادآموزی:

مراکز محلی یادگیری سوادآموزی در کشور راه اندازی می شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی نهضت سوادآموزی کشور، از راه اندازی مراکز محلی یادگیری سوادآموزی در کشور خبر داد.