۷ بهم ۱۳۹۴

کاهش ۲۵ درصدی جمعیت معتادان در برنامه ششم توسعه

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در برنامه ششم توسعه مکلفیم تا ۲۵ درصد از جمعیت معتادان را کاهش دهیم که هم در بخش بروز و هم در بخش شیوع باید عمل شود.

۲۷ آذر ۱۳۹۴

تلاش برای کاهش تقاضای مواد مخدر در کشور

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در برنامه ششم توسعه کشور ، باید ۲۵ درصد از ‏تقاضا برای مواد مخدر کاهش یابد.

۲۷ آذر ۱۳۹۴
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بندرعباس:

کاهش ۲۵ درصدی تقاضای مواد مخدر بر اساس برنامه ششم

معاون کاهش تقاضا وتوسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده در برنامه ششم توسعه کشور، باید ۲۵ درصد از ‏تقاضا برای مواد مخدر کاسته شود و این افق توسعه با همکاری همه ارگان‌ها و عزم ملی دست یافتنی است.‏