۳۰ آبا ۱۳۹۴
استاد دانشگاه پنسیلوانیا:

جهش علمی کنونی ایران سکوی پرشی برای موفقیت‌های آینده است

استاد دانشگاه پنسیلوانیا با بیان اینکه جهش علمی کنونی ایران سکوی پرشی برای موفقیت‌های آینده است، گفت: ایران برای رسیدن به بالاترین سطح علمی نیازمند حمایت‌های دولت و بودجه برای پژوهش‌ها و تحقیقات است.