۲۷ آبا ۱۳۹۳
در همایش انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن مطرح شد

آزادسازی قیمت سنگ آهن موجب رقابت تولیدکنندگان می‌شود

دبیر دومین همایش بین‌المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: آزاد سازی قیمت سنگ آهن می تواند تاثیرات مثبتی را در این صنعت ایجاد کند چراکه این امر موجب افزایش رقابت تولید‌کنندگان و بهبود شرایط این صنعت می شود.

۲۷ آبا ۱۳۹۳
فعالان سنگ آهن در نشست خبری اعلام کردند:

ضرورت اصلاح قیمت گذاری ها و تشکیل کنسرسیوم خرید و فروش سنگ آهن

ضرورت اصلاح قیمت گذاری ها، تشکیل کنسرسیوم خرید و فروش سنگ آهن و تقویت حمل و نقل جاده ای عمده ترین درخواست فعالان سنگ آهن از دولت محسوب می‌شود.