۱۵ شهریور ۱۳۹۵

یازده سال گذشت، قانون تسهیل ازدواج اجرایی نشد

عضو فراکسیون زنان مجلس از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد و افزود: ضعف نظارت باعث شده قانون تسهیل ازدواج ۱۱ سال پس از تصویب همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشود.