۲۴ مهر ۱۳۹۶
مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری:

زنان روستایی وام های ۳۰۰ میلیون تومانی می‌گیرند

بنی هاشم: امروز زنان روستایی وام های ۳۰۰ میلیون تومانی می گیرند و می دانند این وام ها را کجا هزینه کنند تا در تولید نقش بسزایی داشته باشند اما دسترسی کم به منابع مالی آنان را آزار می دهد و از این رو، صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در سال ۱۳۷۸ در دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورری تشکیل شد. اکنون ۱۲ هزار تسهیلگر روستایی و عشایری از افراد بومی در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند.

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

یازده سال گذشت، قانون تسهیل ازدواج اجرایی نشد

عضو فراکسیون زنان مجلس از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد و افزود: ضعف نظارت باعث شده قانون تسهیل ازدواج ۱۱ سال پس از تصویب همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشود.