۲۳ شهر ۱۳۹۳
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

کشت کلزا در کشور از اواخر شهریور با مشارکت فرانسه/ نرخ خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی از کشت کلزا در کشور از اواخر شهریور با مشارکت فرانسه خبر داد و گفت: نرخ خرید تضمینی گندم به دولت اعلام شده و به زودی توسط هیأت دولت تصویب می‌شود.

۲۳ شهر ۱۳۹۳
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از صادرات

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در یکی از جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات اختصاص یافته است، گفت: این مبلغ برای کمک به برنامه‌های صادراتی و حمایت از تولید داخل اختصاص یافته است.