۲۳ اسفند ۱۳۹۶
قائم‌مقام ستادراهبری اجرای نقشه جامع‌علمی:

متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور در حوزه زیست فناوری بکارگیری می‌شوند

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: به کارگیری متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور در حوزه زیست فناوری، حفاظت و بهره برداری از منابع و ذخایر ژنتیکی به تصویب رسید.

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: وزارت علوم گزارش خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری هنوز گزارش اولیه خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است.

۲۵ بهمن ۱۳۹۶
دبیر شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی:

کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود

دبیر شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود و جلسات این کمیسیون به زودی برگزار می‌شود.

۳۰ دی ۱۳۹۶

دبیرستاد راهبردی نقشه جامع علمی: بنیاد ملی نخبگان آمار درستی از خروج نخبگان کشور ندارد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به درخواست شورا از بنیاد ملی نخبگان برای ارائه آمار دقیق خروج نخبگان از کشور گفت: این درخواست را از بنیاد ملی نخبگان داشتیم، اما هنوز گزارشی به ما ارائه نشده است.

۱۷ دی ۱۳۹۶

دبیر ستاد نقشه جامع‌علمی: حمایت از دانشجویان دکتری از دغدغه‌های جدی ما است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از طراحی راهکارهایی برای افزایش حمایت از دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: در جلسه ای با وزیر علوم راهکارهای اجرایی شدن این آیین نامه بررسی می شود.

۱۳ دی ۱۳۹۶
دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی:

ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو از وظایف ستاد راهبری نقشه جامع علمی است

دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور گفت: ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو نیز از وظایف ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور است و پیشنهاد ما جدا شدن سنجش از پذیرش است.

۱۳ دی ۱۳۹۶
دبیرستاد راهبردی نقشه جامع علمی:

وزیر علوم به معاونت‌های این وزارتخانه برای ارزیابی پیشرفت سند نقشه جامع‌علمی مأموریت داده است

دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور گفت: وزیر علوم به معاونت‌های این وزارتخانه برای ارزیابی پیشرفت سند نقشه جامع علمی کشور مأموریت داده است.

۲۳ آذر ۱۳۹۶
دبیر ستاد نقشه جامع‌علمی:

در حال حاضر تشتت‌ها در حوزه‌فضایی رفع شده و موازی‌کاری در این حوزه به صفر رسیده است

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور کشور با اشاره به وضعیت توسعه فناوریهای فضایی گفت: با انسجام ایجاد شده در این حوزه می توان نسبت به به روز رسانی سند جامع هوافضا اقدام کرد.

۲۰ آبان ۱۳۹۶
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی:

اجرای ۲۰۳۰ به‌طور کامل متوقف نشده است

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور می‌گوید که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی در برخی از بخش‌ها، سند آموزش ۲۰۳۰ هنوز به طور کامل متوقف نشده است.

۲۰ آبان ۱۳۹۶
دبیر ستاد نقشه علمی :

چون گزارش وزارت علوم از سند آمایش آموزش عالی شفاهی بود، آن را کافی ندانستیم

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: گزارش وزارت علوم از سند آمایش آموزش عالی کافی نبود منتظر گزارش مکتوب این وزارتخانه دراین خصوص هستیم .

۱۷ آبان ۱۳۹۶
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور:

اجرای سند جامع توسعه هوافضای کشور به هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها نیاز دارد

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: به مجرد اینکه درباره کنکور به جمع‌بندی برسیم به مجاری مربوطه اعلام می‌کنیم.

۵ آبان ۱۳۹۶

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی : ایران در ۴ شاخص مرجعیت علمی( ترکیه) را پشت سر گذاشت

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: طبق آمار ایران در ۴ شاخص مرجعیت علمی جهان از ترکیه پیش افتاده است.

۳ آبان ۱۳۹۶
دبیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی:

ناهماهنگی دستگاه‌ها و تخصیص نامناسب بودجه از چالش‌های بخش هوافضا است

بررسی نحوه اجرای سند ملی هوافضا نشان داد این حوزه با چالش هایی چون تخصیص نامناسب و نامتعادل بودجه و عدم هماهنگی نسبی بین دستگاه ها رنج می برد.

۳ آبان ۱۳۹۶
دبیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی:

ایجاد نهادهای حمایت از پژوهش و فناوری ضروری است

دبیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: مطالعه در خصوص ایجاد نهاد پژوهش و فناوری RTO و RTA که یکی از نهاده‌های مصوب در نقشه جامع علمی کشور را به جهاد دانشگاهی محول کردیم تا با توجه به این که بخش خصوصی در زمینه‌های پژوهشی و توسعه‌های فناوری ورود نمی‌کند بتوانیم کمک وحمایتی از حوزه RTO داشته باشیم.

۲ آبان ۱۳۹۶

دبیرستاد نقشه جامع علمی: ۳ ماهواره دانشگاهی آماده پرتاب است

دبیرستاد نقشه جامع علمی کشور از پرتاب ماهواره های ۳ دانشگاه و دو موسسه خبر داد.