۱۳ ارد ۱۳۹۵
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی:

بیش از ۵٠ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای نفتی اختصاص یافت

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با بیان این که تاکنون بیش از ۵٠ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای صنعت نفت اختصاص یافته است، گفت: توسعه میدانهای مشترک سبب بازگشت سرمایه و تقویت بخش صنعتی می شود.

۱۶ دی ۱۳۹۴

استقلال صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی در برنامه ششم/ مطالبات معوق صندوق صفر است

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی در برنامه ششم گفت: مطالبات معوق صندوق صفر است.

۲۵ فرو ۱۳۹۴
علاء میرمحمد صادقی به اتاق پیوست

۲۰ نماینده وزارت صنعت و جهاد کشاورزی به اتاق بازرگانی تهران معرفی شدند

وزرای صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در نامه ای جداگانه به رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران نمایندگان این وزارتخانه ها را در اتاق معرفی کردند.