۲۴ بهم ۱۳۹۶
علی علیزاده روند اجاره‌نشینی در کشور را بررسی کرد

احتکار خانه‌های خالی عامل افزایش قیمت اجاره

طرفداران بازار آزاد همیشه مدعی کنترل طبیعی قیمتها از طریق نسبت عرضه و تقاضا هستند. در حالی که اجاره ها برغم دو و نیم میلیون دستگاه خانه‌ خالی بالا رفته است و باز هم در حال بالا رفتن است. حالا شاید بتوان دلیل این همه خانه‌های خالی را بهتر فهمید: کنترل قیمتها از طریق انحصار و مونوپولی. همان احتکار که جز جدایی ناپذیر سرمایه‌داری است.

۲۸ دی ۱۳۹۳

استقبال جمهوری آذربایجان از همکاری در زمینه های علمی و فناوری با ایران

سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز گفت: کشورش از همکاری در زمینه های علمی و فناوری با ایران استقبال می کند.

۲۰ آبا ۱۳۹۳

برگزاری رویداد «استارتاپ ویکند» امیرکبیر همزمان با رویداد جهانی

معاون اداره کل انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برگزاری رویداد استارتاپ ویکند همزمان با رویداد جهانی، گفت: در این رویداد به منظور تهیه طرح کسب و کار ایده‌های برتر ، مربیانی برای آموزش به تیم‌ها در نظر گرفته شده است.