۲۶ آذر ۱۳۹۴
کارشناس مسائل اجتماعی مطرح کرد

طلاق عاطفی دستاورد موبایل و تبلت برای خانواده‌ها

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: جلوه دیگری از پدیده شوم طلاق که برگرفته از فرهنگ غلط غربی بوده و امروز بیشتر در بین زوجین جوان رواج پیدا کرده، طلاقی است که به عنوان طلاق توافقی تعریف شده است و طلاق عاطفی نیز دستاورد موبایل و تبلت برای خانواده‌هاست.

۵ مرد ۱۳۹۴

نیاز اروپا به ارتباط تجاری و سیاسی با ایران

کشورهای اروپایی برای رسیدن به بازار ایران سر و دست می شکنند و تلاش می کنند گوی سبقت را از یکدیگر در این رقابت بدزدند.