۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاجر هندی رسانه‌ها را به اشتباه انداخت؛ گندم از روسیه وارد کشور شده، نه هند!

تاجر هندی با واردات گندم از کشور روسیه شبهه ورود گندم هند که آلوده به سیاهک ناقص است را در رسانه ها دامن زد.

۲۹ مهر ۱۳۹۴

پاسخ گمرک به ورود گندم‌های آلوده

معاون امور فنی و امور گمرکی در پاسخ به اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واردات ‌گندم از کشورهای غربی با اشاره به مجوز‌های سازمان قرنطینه نباتی به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد برای واردات محموله‌های گندم وارد شده تصریح کرد که هیچ یک از محموله‌های گندم بدون اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه که یکی از آنها قرنطینه نباتی است ترخیص نشده است.