۲۶ آبا ۱۳۹۵

لزوم مصوبه مجلس برای ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش در بیان نماینده مجلس

یادداشت// ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش در هر قالبی از جمله مشارکت یا انعقاد قرارداد مصوبه مجلس را می‌خواهد. آموزش و پرورش به شدت سرگرم تدارک ورود بخش خصوصی تحت پوشش استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، افزایش مشارکت‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و در نهایت تعدیل کسری بودجه است. خصوصی‌سازی تحت عنوان توسعه مشارکت‌ها در صدر اولویت‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم قرار گرفت.

۲۵ آبا ۱۳۹۵

تجمیع حساب‌های بانکی آموزش و پرورش با ایجاد «سامانه درآمدی»

مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش: یکی از محسنات بزرگ سامانه درآمدی، شفاف شدن درآمدهای دولت است. دولت در آموزش و پرورش به دنبال واقعی کردن درآمدهاست. اگر اطلاعات مربوط به درآمدهای وزارتخانه شفاف و قابل گزارش گیری باشند با سهولت بیشتری می‌توان به دنبال دریافت بودجه رفت و اینگونه از بروز کسری‌های سالانه جلوگیری می شود.

۲۲ شهر ۱۳۹۴
معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش:

ایجاد معاونت درآمد در ادارات بودجه گره گشای بسیاری از مشکلات است

معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش گفت: هدف از ایجاد معاونت درآمد در ادارات آموزش و پرورش دائر کردن بنگاه اقتصادی نیست بلکه استفاده از ظرفیت بهینه بودجه ای آموزش و پرورش است.

۱۸ شهر ۱۳۹۴
معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش:

پاداش پایان خدمت فرهنگیان بزودی پرداخت می شود/طلب هزار و ۵۰میلیاردی

معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش گفت: به محض اعلام پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،این مبالغ به حساب فرهنگیان واریز می شود.

۲۲ مرد ۱۳۹۴

معاونت درآمد در ادارات بودجه آموزش وپرورش ایجاد می شود

معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش در نشست معاونین پشتیبانی وتوسعه مدیریت شهرستان های استان تهران از ایجاد معاونت درآمد در ادارات بودجه آموزش وپرورش استان های سراسر کشور در آینده نزدیک خبر داد.