۳ شهر ۱۳۹۴
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه فرهنگیان تشریح کرد:

تبادل نیرو در دانشگاه فرهنگیان ؛ مزیت ها و مشکلات آن

دکتر عزیزالله تاجیک اسمعیلی معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه، در پاسخ به این سوال که دانشگاه ماموران اداری زیادی را از آموزش و پرورش در اختیار دارد، آیا این افراد قرار است به دانشگاه منتقل شوند؟ اظهار داشت: این اتفاق در سازمان ها زیاد رخ می دهد که سازمانی وقتی به نیرویی احتیاج دارد، از سازمان های مشابه و همکار به صورت مامور درخواست نیرو می کند. طبعا دانشگاه فرهنگیان هم ممکن است از این قاعده و روال استفاده کند.

۱۶ تیر ۱۳۹۴
در گفتگو با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تبیین شد:

جزییات شیوه نامه تشکیل و فعالیت شورای استقرار مدیریت امور پردیس های استان

دکتر تاجیک اسمعیلی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه فرهنگیان پیرامون” شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت شورای استقرار مدیریت امور پردیس های استان” گفت: اصولا در دانشگاه، نظام مدیریت، نظام شورایی است و ساختار مدیریتی دانشگاه بر ۴ رکن: هیات امنا، شورای دانشگاه، هیات رییسه و رییس دانشگاه استوار است که هر یک از آنها اختیارات و شرح و ظایفی دارند و هیات امنا در عالی ترین سطح قرار دارد. در مدیریت اجرایی دانشگاه هم، هیات رییسه قرار دارد.